طرح بارانی کلاسیک ثابت در سطح ۸۰ هکتار

اعتبارات ۹۶

این طرح از محل اعتبارات بخش آبیاری تحت فشار بودجه سال ۱۳۹۶ اجرا گردیده است.

طرح ۸۰ هکتاری شهر آشوب

این طرح در سطح ۸۰ هکتار در منطقه شهرآشوب شهرستان اقلید توسط شرکت آناهیدآب فارس طراحی و به همت جهاد کشاورزی شهرستان اقلید  و شرکت مجری آناهید آب زاگرس در سال ۱۳۹۷ اجرا گردیده است.