صنایع پلی اتیلن آناهید

تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن در قطر ها و سایز های مختلف