طرح بارانی کلاسیک ثابت در سطح ۱۲۰ هکتار

طرح های تجمیع

این طرح در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ در جهت تشویق طرح های مشاعی با تعداد شرکای بالای ۵ نفر انجام می شد.

طرح ۱۲۰ هکتاری کولار

این طرح در سطح ۱۲۰ هکتار به صورت تجمیع در منطقه کولار شهرستان آباده توسط شرکت آناهیدآب فارس طراحی و به همت جهاد کشاورزی شهرستان آباده و شرکت مجری آناهید آب زاگرس در سال ۱۳۹۴ اجرا گردیده است.